Zaawansowane
oprogramowanie do
monitoringu GPS

Nasze rozwiązanie pomoże ograniczyć koszty i poprawić zachowanie kierowców.

Lepszy monitoring GPS pojazdów

Lokalizowanie na bieżąco

Dzięki Mapom Bieżącym i Historii Trasy możesz z łatwością sprawdzić aktualny status pojazdów swojej floty (prędkość, kierunek i aktualną lokalizację), by skuteczniej dysponować pojazdami, usprawnić obsługę klienta i skrócić czas poświęcony na wzywanie kierowców do aktualizacji. Kontroluj działania w danym dniu, odtwarzając trasy i postoje, co pozwoli Ci określić sposoby poprawy produktywności i bezpieczeństwa.

Twoja flota

Dzięki wyposażeniu samochodu w urządzenie lokalizujące FaciliTime™ GPS, jesteś w stanie określić dokładnie położenie pojazdu w czasie rzeczywistym, zjazdy, postoje, czas ich trwania czy historii przejazdów. Automonitoring pozwala na dokładne badanie zużycia oraz poziomu paliwa, prędkości samochodu, prędkości obrotów silnika, zapiętych pasów bezpieczeństwa i wielu innych parametrów dostarczanych przez komputer pokładowy samochodu. System może automatyczne powiadamiać o konieczności obsługi serwisowej samochodu. System FaciliTime™ posiada także rozbudowany moduł oceny stylu jazdy kierowcy, dzięki czemu znacząco wypływa to na bezpieczeństwo jazdy. Wszystkie informacje dostarczane do FaciliTime™ pozwalają na zarządzanie pojazdami, pełną kontrolę i monitoring pracy pojazdów.BHP z obowiązkowymi zadaniami i inspekcjami

Program do obsługi serwisu FaciliTime™ zapewnia, że zdrowie i bezpieczeństwo są podstawą każdej pracy. Aplikacja mobilna FaciliTime™ umożliwia konfigurację obowiązkowych zadań lub inspekcji, które muszą zostać wykonane i podpisane, zanim pracownik mobilny rozpocznie pracę. FaciliTime™ automatycznie przedstawia odpowiedni formularz pracy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy związany z wykonywanym rodzajem pracy. Wynik takiego formularza pracy wysyłane są w postaci PDF do systemu FaciliTime™ lub udostępnienione klientowi online.

Powiadomienia

Alerty umożliwiają trzymanie palca na pulsie i proaktywne reagowanie, aby zapobiec awariom. Nieuniknione zdarzenia zdarzają się codziennie i grożą zagrożeniem dla twojego planu; od ruchu i pilnych nieplanowanych zleceń do wizyt i spadków, które trwają znacznie dłużej niż szacowano. FaciliTime™ kieruje uwagę na miejsca pracy zagrożone lub potencjalnie spóźniające się przez ostrzeżenia, umożliwiając zespołom ds. Obsługi klienta aktualizację klientów i dostosowanie planu. Alerty mogą również podkreślać nadmierny czas pracy, poza godzinami pracy i kwestie związane z bezpieczeństwem, takie jak dyrektywa dotycząca czasu pracy i zachowanie kierowcy.